Najczęściej zadawane pytania

Poniżej prezentujemy najczęściej pojawiające się pytania od użytkowników aplikacji ecoGator.

 • Dlaczego wskazane jest wczytanie obrazów produktów?
  W zależności od jakości połączenia ładowanie się obrazów wymaga czasu na przesłanie danych. Jeżeli WLAN jest dostępne zalecane jest wczytanie obrazów produktów.
 • Co się dzieje podczas skanowania etykiety?
  Niezbędne dane z etykiety energetycznej będą odczytane / wyświetlane, a następnie porównywane z referencyjnymi wartościami z niezależnej platformy Topten (www.topten.info.pl) prezentującej najlepszą dziesiątkę produktów dostępnych na rynku. Funkcja sygnalizacji świetlnej wskazuje, czy urządzenie należy do najlepszej dziesiątki (20% z obecnie najbardziej wydajnych urządzeń). Dane będą przechowywane na smartfonie po kliknięciu na "Dodaj do oglądanej listy”.
 • Co można zrobić, gdy funkcja skanowania nie działa?
  Spróbuj ponownie lub użyj funkcji “wprowadź dane z etykiety ręcznie”.
 • Dlaczego nie znajduję konkretnego urządzenia (AGD, oświetlenie, TV)?
  Nie wszystkie dostępne na rynku urządzenia są wymienione w aplikacji (tylko najlepsza dziesiątka ze strony www.topten.info.pl). Niemniej jednak możliwe jest użycie funkcji skanowania celem sprawdzenia czy wybrane urządzenie znajduje się na liście TOP10.
 • Mam nowy smartfon. Czy można przenieść na niego dane z aplikacji?
  Tak. Wybierz z menu głównego “Ustawienia” i użyj funkcji “przenieś osobiste dane”.
 • W jaki sposób można skonfigurować powiadomienia? 
  Wybierz z menu głównego “Ustawienia” i ustaw powiadomienia dla wiadomości, wskazówek oraz wyzwań (quiz).
 • Co się dzieje ze zdjęciem kiedy zapiszę etykietę energetyczną? Jak są chronione osobiste dane?
  Zdjęcie jest zapisywane lokalnie na smartfonie. Aby poprawić działanie aplikacji, a także ze względu na obowiązki sprawozdawcze w ramach projektu UE, niektóre dane nieosobowe (np. częstotliwość korzystania z podstawowych funkcji) zbierane są przez Google Analytics. Wszystkie pozyskane dane są traktowane jako poufne, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.
 • Czy moje ulubione wskazówki, wyniki quizu są widoczne dla innych użytkowników aplikacji?
  Nie, dane są przechowywane lokalnie i są widoczne wyłącznie na Twoim smartfonie.
 • Chciałbym podzielić się ze znajomymi informacją o aplikacji lub przesłać dalej wskazówki.
  Jest to możliwe dla pojedynczych wskazówek czy też osiągniętego w quizie wyniku – wykorzystaj Facebook lub Google+ .
 • W jaki sposób mogę zbierać punkty?
  Punkty naliczają się w czasie korzystania z aplikacji, czyli podczas skanowania etykiet energetycznych, rozwiązywania quizu, wykonywania wyzwań, odpowiedzi na pytania, oceniania wskazówek, porównywania produktów. 
 • Co się stanie po osiągnięciu pewnego statusu poziomu?
  Po osiągnięciu pewnego poziomu lub liczby punktów możesz uczestniczyć w losowaniu nagrody, wystarczy podać swój adres mailowy.
 • Kiedy i dlaczego potrzebna jest geolokalizacja?
  Aplikacja korzysta z funkcji geolokalizacji (GPS) celem wyszukania dostępnych urządzeń w Twojej okolicy. Dzieje się to za pomocą Google Maps. Dane te nie są nigdzie zapisywane ani przenoszone.
 • Co się stanie po wybraniu złych ustawień języka? Jak można je zmienić?
  Wybierz z menu głównego “Ustawienia” i wybierz język lub kraj. Jeśli zmienisz ustawienia języka / kraju Twoje lokalne dane aplikacji (punkty, ulubione wskazówki, listy oglądanych produktów) zostaną usunięte.
 • Jakie dane identyfikacyjne z mojego smartfonu są czytane?
  Aby poprawić działanie aplikacji, a także ze względu na obowiązki sprawozdawcze w ramach projektu UE, niektóre dane nieosobowe (np. częstotliwość korzystania z podstawowych funkcji) zbierane są przez Google Analytics. Wszystkie pozyskane dane są traktowane jako poufne, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.