Używaj ecoGator i wygraj jeden z trzech Fairphone 2!

Właśnie uruchomiliśmy loterię dla wszystkich użytkowników naszej bezpłatnej aplikacji ecoGator! Możesz wygrać jeden z trzech smartfonów "Fair Phone 2 ", o wartości 520 euro każdy.

 

Wzięcie udziału w konkursie jest bardzo proste:

# Uruchom aplikację ecoGator lub pobierz ją bezpłatnie ze sklepu Android lub iOS,
# zbierz 50 punktów (np. odpowiadając poprawnie na przynajmniej jedno pytanie w quizie)
# zgłoś swój udział w loterii wedle schematu: kliknij na Strona domowa / mój ecoGator / Nagroda - informacje / Wpisz Twój e-mail / Potwierdź udział.

 

Zgłoszenia są przyjmowane do 31 stycznia 2016 r.

Zasady i warunki udziały w konkursie przedstawione są poniżej.

Życzymy powodzenia!

ZWYCIĘZCY

Trzy Fairphony zostały rozlosowane spośród 529 zgłoszeń. Wygrana trafi do Niemiec, Słowenii oraz Francji. Zwycięzcom gratulujemy!

O Fairphone 2

Przede wszystkim jest to pierwszy na świecie modułowy telefon. Oznacza to, że użytkownik będzie mógł w swobodny sposób przeprowadzać aktualizację parametrów urządzenia. Dzięki temu rozwiązaniu telefon będzie "nadążał" za postępem technologicznym i nie będzie potrzeby wymiany urządzenia z powodu jego dezaktualizacji.   

To nie wszystko. Telefon ten jest o produkowany z poszanowaniem zasad etyki. Materiały pozyskane do jego budowy są pozyskiwane w etyczny sposób (np. w kopalniach nie pracują dzieci). Ludzie pracujący przy jego produkcji i dystrybucji są godziwie wynagradzani i mają zapewnione bezpieczne warunki pracy.

Producent deklaruje też żywotność urządzenia na co najmniej pięć lat. Ma to na celu zredukowanie powstawania odpadów elektronicznych na świecie.

Strona produktu

Zasady i warunki udziału w konkursie

Organizatorem loterii jest myEcoNavigator, kampania unijna finansowana przez Komisję Europejską ze środków programu Intelligent Energy Europe. Koordynatorem projektu jest Austrian Energy Agency. Projekt ten jest prowadzony w konsorcjum następujących organizacji, które są odpowiedzialne za wdrażanie działań na szczeblu krajowym:

  • co2online gGmbH, Niemcy
  • SEVEn, The Energy Efficiency Center, Republika Czeska
  • Ecoserveis, Hiszpania
  • MIPOR - International Consumer Research Institute, Słowenia
  • KEPKA - Consumers Protection Centre, Grecja
  • Guide Topten, Francja
  • European Environmental Bureau, Belgia
  • Bond Beter Leefmilieu, Belgia
  • FEWE - Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, Polska.

1. Uczestnictwo / Rejestracja

Warunkiem udziału w konkursie jest zainstalowanie bezpłatnej aplikacji ecoGator (dostępnej dla systemu iOS i Android) i zebranie minimum 50 punktów (np. za poprawną odpowiedź na jedno pytanie z quizu). Osiągnięty wynik można sprawdzić w menu "Mój ecoGator", w zakładce "Postęp". Po osiągnięciu wymaganego wyniku 50 punktów należy postępować wedle schematu: kliknij na Strona domowa / mój ecoGator / Nagroda - informacje / Wpisz Twój e-mail / Potwierdź udział. Spowoduje to wyświetlenie strony konkursu w aplikacji. Aby wziąć udział w losowaniu nagród trzeba podać poprawny adres e-mail. Klikając na przycisk "Potwierdź udział" równocześnie akceptowane są Zasady i warunki konkursu oraz Wewnętrzna polityka prywatności.

2. Uczestnicy

(1) Udział w loterii jest dobrowolny i bezpłatny.
(2) Udział wziąć mogą wszystkie osoby fizyczne powyżej 18 roku życia, które mają miejsce zamieszkania na terenie następujących państw: Austria, Niemcy, Czechy, Hiszpania, Słowenia, Grecja, Francja, Wielka Brytania, Belgia i Polska.
(3) Z udziału w loterii wykluczeni są pracownicy
partnerów należących do konsorcjum oraz członkowie ich rodzin: Austrian Energy Agency (AT), co2online gGmbH (DE), SEVEn - The Energy Efficiency Center (CZ), Ecoserveis (ES), MIPOR - International Consumer Research Institute (SI), KEPKA - Consumers Protection Centre (GR), Guide Topten (FR), European Environmental Bureau (BE), Bond Beter Leefmilieu (BE), FEWE - Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (PL) i EVOLARIS (AT).

3. Wykluczenie procesu prawnego

Podjęte decyzje są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.

4. Wykluczenie manipulacji

Austrian Energy Agency zastrzega sobie prawo do wykluczenia z loterii uczestników ze względu na podanie przez nich nieprawdziwych informacji, manipulacje, naruszenie warunków loterii lub wykorzystanie nielegalnej pomocy. W przypadku udowodnienia manipulacji nagrody mogą być odzyskane z mocą wsteczną.

5. Polityka prywatności

(1) Poprzez udział w losowaniu nagród w aplikacji "ecoGator" uczestnik zgadza się na to, że dane osobowe (adres e-mail, ilość punktów w aplikacji) będą przechowywane i używane do dalszego przekazywania informacji w ramach kampanii. Dane nie będą udostępniane osobom trzecim.
(2) Zwycięzcy zostaną powiadomieni w formie pisemnej i zgadzają się, że ich imię i pierwsza litera nazwiska oraz nazwa miejsca zamieszkania (miasta lub gminy), będą opublikowane na stronie internetowej kampanii (www.myEcoNavigator.eu oraz jej wersjach w krajach partnerskich) oraz w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter dla UE + wersja dla danego kraju).

6. Przebieg konkursu

(1) Konkurs rozpoczyna się w dniu 18 stycznia 2016 roku i kończy w dniu 31 stycznia 2016 roku. Zwycięzcy zostaną powiadomieni w ciągu tygodnia poprzez e-mail.
(2) Nagrody: Spośród wszystkich uczestników z wszystkich wyżej wymienionych krajów rozlosowane zostaną trzy (3) smartfony "FairPhone 2", każdy o wartości 520
euro. Koszt wysyłki nagród zostanie po stronie Austrian Energy Agency.
(3) Informacja o zwycięstwie zostanie wysłana pocztą elektroniczną na podany adres.
(4) Po wprowadzeniu poprawnego adresu e-mail oraz po kliknięciu na przycisk "Potwierdzam udział", uczestnik potwierdza, że ​​zapoznał się z warunkami loterii i przyjmuje je bez ograniczeń.

7. Przedwczesne zakończenie losowania nagród

(1) Zastrzegamy sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu w dowolnym czasie bez uprzedzenia i bez podania przyczyn.
(2) Opcja ta będzie wykorzystana, jeśli właściwe wykonanie loterii nie będzie mogło być zagwarantowane, w szczególności z przyczyn technicznych (np. wirusy w systemie komputerowym, manipulacje lub błędy w sprzęcie i / lub oprogramowaniu) lub z powodów prawnych.
(3) Jeśli takie rozwiązanie będzie wywołane zachowaniem uczestnika, zastrzegamy sobie możliwość roszczeń odszkodowawczych.

8. Ograniczenie odpowiedzialności

(1) Nie mamy żadnego wpływu na przesył danych za pośrednictwem Internetu (WWW). W przypadku usterek i awarii urządzeń technicznych, których używamy do przetwarzania (np. przekazywanie i przechowywanie) danych, odpowiedzialność z naszej strony jest wykluczona.
Nie dajemy żadnej gwarancji, że dane dotrą do nas i odwrotnie do użytkownika, w sposób poprawny. W szczególności nie ponosimy odpowiedzialności za zaniedbania operatora sieci, usługodawcy lub innych uczestniczących firm usługowych.
(2) Odpowiedzialność za winy nieumyślne jest podejmowane wyłącznie w przypadku naruszenia podstawowych obowiązków. Odpowiedzialność we wszystkich przypadkach drobnych zaniedbań jest wykluczona.
(3) Odpowiedzialność za szkody pośrednie, w tym szkody następcze i utracenie nagród, jest wykluczona. Możliwość zastosowania prawa o odpowiedzialności za produkt, pozostaje nienaruszona.
(4) W przypadku, gdy odwołujemy się w naszych usługach do treści strony trzeciej (stron zewnętrznych), nie weryfikujemy tych treści. Nie jesteśmy odpowiedzialni za takie treści i / lub usługi osób trzecich. Korzystanie z tych zewnętrznych stron internetowych jest na wyłączne ryzyko użytkownika.

(5) Nie mamy obowiązku zapewnienia kompleksowego, pełnego i prawidłowego działania aplikacji ecoGator na wszystkich urządzeniach z systemem Android lub iOS. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane krótkoterminową awarią aplikacji.
(6) Odpowiedzialność za spory pracownicze, przypadkowe straty i skutki spowodowane siłą wyższą jest wykluczona. Podobnie, wykluczona jest jakakolwiek odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek przestępczej działalności osób trzecich.
(7) Ograniczenia odpowiedzialności ma również zastosowanie do szkód wyrządzonych przez przedstawiciela prawnego lub zastępcy z Austrian Energy Agency.
(8) Odpowiedzialność Austrian Energy Agency oraz firm, które są związane z realizacją, jest wykluczone, w zakresie dopuszczalnym przez prawo.
(9)
Austrian Energy Agency oraz firmy, które są związane z realizacją, nie ponoszą odpowiedzialności za materiały i / lub wady prawne nagród.
(10)
Austrian Energy Agency oraz firmy, które są związane z realizacją, nie ponoszą odpowiedzialności za niewypłacalności partnera współpracy, oraz konsekwencje tego dla przetwarzania i realizacji losowania nagród.

9. Postanowienia końcowe

(1) Zastosowanie mają przepisy prawne Republiki Federalnej Austrii, jurysdykcja Wiedeń, Inner City
(2) Jeśli którykolwiek z tych przepisów jest lub stanie się nieważny, ważność pozostałych postanowień pozostaje nienaruszona. W miejsce nieprawidłowego rozporządzenia wchodzi odpowiedni przepis zastępczy, który jest najbardziej zbliżony do oryginalnych przepisów.

 

Regulamin został stworzony przez Austrian Energy Agency, Vienna. Powyżej prezentowane jest jego tłumaczenie. FEWE nie ponosi odpowiedzialności ze błędy wynikłe z tłumaczenia. Jest to jedynie materiał pomocniczy dla uczestników loterii. W przypadku wątpliwości bądź rozbieżności obowiązuje regulamin w języku angielskim - pobierz.