Marnotrastwu jedzenia mówimy: nie!

Każdego roku, Europa marnuje około 90 mln ton żywności. A to nie wszystko, bo nie policzono tu odpadów z rolnictwa i przetwórstwa rybnego. Według Organizacji Żywności i Rolnictwa (ONZ), cały świat marnuje jedną trzecią jedzenia przeznaczonego na cele konsumpcyjne, co oznacza, że tracimy około 1,3 mld ton jedzenia rocznie.

Żywność jest marnowana, z różnych powodów, na każdym etapie łańcucha jej dostaw - począwszy od rolników, a skończywszy na konsumentach.
Tak więc, utworzenie europejskiego planu racjonalnego gospodarowania zasobami żywności stało się kluczowe. Plan będzie mieć za zadanie ocenę i określenie, jak najlepszej drogi do ograniczenia marnotrawienia żywności w całym łańcuchu jej dostaw, a także szukanie zachęty do zmniejszenia o połowę powstawania odpadów jedzenia w UE do roku 2020.

Jak możemy sami ograniczać marnotrawienie jedzenia? Przykładowo, jeżeli na opakowaniu jest napisane "najlepiej spożyć przed", jedzenie jest nadal bezpieczne do konsumpcji, mimo przekroczenia podanej daty. Jedynym warunkiem jest jego prawidłowe przechowywanie i nieuszkodzone opakowanie. Jedzenie może jednak zacząć tracić swój smak i konsystencję. Z kolei, gdy na opakowaniu pisze "data ważności", to takiego jedzenia nie należy spożywać po tej dacie. Taki zapis pojawia się na produktach łatwo psujących się, takich jak mięso, świeże ryby.  


Więcej informacji, w tym łatwe do naśladowania wskazówki, dostępnych jest na stronie unijnej kampanii Stop Marnowaniu Jedzenia