Program IEE

Projekt uzyskał współfinansowanie przez okres trzech lat (od kwietnia 2013 r.) ze środków europejskiego programu Intelligent Energy Europe. Wyłączną odpowiedzialność za powstałe treści ponoszą ich autorzy. Nie muszą one odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej. EACI oraz Komisja Europejska nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie informacji powstałych w ramach realizacji projektu.

 

Program Intelligent Energy Europe

Program oferuje pomocną dłoń wszystkim organizacjom, którym leży na sercu poprawa efektywności energetycznej. Wdrożony w życie przez Komisję Europejską w 2003 r. jest narzędziem mającym na celu promowanie inteligentnej polityki energetycznej. Program tworzy lepsze warunki do rozwoju bardziej zrównoważonej przyszłości energetycznej w wielu dziedzinach, takich jak odnawialne źródła energii, energooszczędność budynków, przemysłu, produktów konsumenckich i transportu. Dzięki temu przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności oraz zapewnia bezpieczeństwo dostaw energii. Program jest otwarty dla wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej,  a także dla beneficjentów z Norwegii, Islandii, Liechtensteinu oraz Macedonii.

 

Horyzont 2020

Od 2014 r. efektywność energetyczna została włączona do programu Horyzont 2020, który jest największym programem badań i innowacji w historii UE z budżetem wynoszącym prawie 80 mld € w ciągu 7 lat (w latach 2014 - 2020). 

 

Odpowiedzialność

Odpowiedzialność za treści ponoszą ich autorzy. Nie odzwierciedlają one oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej. EACI oraz Komisja Europejska nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nich zawartych.

 

Więcej informacji o programie na stronie internetowej Komisji Europejskiej