Kim jesteśmy

Kampania była realizowana od kwietnia 2013 r. do lutego 2016 r. przez dwunastu partnerów z dziesięciu krajów europejskich: Austrii, Belgii, Niemiec, Francji, Grecji, Włoch, Polski, Słowenii, Hiszpanii i Czech. Koordynatorem projektu jest Austriacka Agencja Energetyczna. W Polsce za przebieg działań projektowych odpowiadało FEWE (Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii).  

Austriacka Agencja Energii

Austriacka Agencja Energetyczna jest krajowym centrum działającym w zakresie energii w Austrii. Główny zakres jej działalności to nowe technologie, odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna.

Koordynacja projektu: Austriacka Agencja Energii  
Kontakt: Thomas Bogner 
telefon: +43 1 586 15 24 
e-mail: thomas.bogner@energyagency.at

Strona www

Bond Beter Leefmilieu

Bond Beter Leefmilieu (BBL) jest niezależnym stowarzyszeniem ponad 140 krajowych i lokalnych organizacji ekologicznych w Belgii. Organizacja zrzesza ponad 350.000 członków.

Strona www

co2online

Jako firma konsultingowa non-profit, od 2003 roku co2online zobowiązała się do ochrony klimatu w Niemczech. Jej celem jest zmniejszenie szkód spowodowanych ogrzewaniem gospodarstw domowych i zużyciem energii elektrycznej, a także ograniczenie związanych z tym emisji CO2.

Strona www

Ecoserveis

Ecoserveis jest hiszpańską organizacją non-profit, założoną w 1992 roku. Na poziomie regionalnym i lokalnym, Ecoserveis prowadzi szereg kampanii informacyjnych i edukacyjnych na temat efektywności energetycznej i energii odnawialnej.

Strona www

Europejskie Biuro Ochrony Środowiska

Europejskie Biuro Ochrony Środowiska zostało założone w 1974 roku. Jako organizacja zrzeszająca ponad 140 organizacji ekologicznych z wielu krajów jest największym głosem dla przyrody i ochrony środowiska na poziomie europejskim.

Strona www

Evolaris

Jako centrum kompetencji dla mobilnej komunikacji i innowacji, Evolaris widzi siebie jako pomost między nauką a przemysłem. Evolaris posiada biura w Wiedniu oraz Graz.

Strona www

FEWE

Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE) powstała w 1990 roku w Polsce, jako prywatna, niezależna organizacja. Jej celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego, przy jednoczesnej ochronie środowiska naturalnego poprzez promowanie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Fundacja odpowiada za realizację projektu w Polsce. 

Kierownik projektu: Anna Bogusz
tel. +48 32 203 51 14 lub +48 603 554 814
e-mail: a.bogusz@fewe.pl

Strona www

Guide Topten

Przedmiotem prac Guide Topten jest prowadzenie francuskich zestawień urządzeń TopTen. Listy te pomagają konsumentom w znalezieniu energooszczędnych urządzeń gospodarstwa domowego.

Strona www

KEPKA

KEPKA jest pozarządową, konsumencką organizacją non-profit w Grecji. Założona w 1982 r., działa w obszarze ochrony konsumentów, zdrowia, gospodarki i środowiska.

Strona www

MIPOR

Słoweńska organizacja ochrony konsumentów MIRPOR została założona w 1993 roku. MIRPOR prowadzi działalność nie tylko w zakresie ochrony konsumentów, ale również realizuje liczne projekty w obszarze zdrowia, bezpieczeństwa i finansów.

Strona www

Seven

Czeskie Centrum Efektywności Energetycznej Seven jest firmą konsultingową non-profit z siedzibą w Pradze. Od 1990 roku działa w obszarze zrównoważonego wykorzystania energii i efektywności energetycznej.

Strona www