O projekcie

Głównym celem projektu było wspieranie konsumentów w podejmowaniu decyzji zakupowych poprzez dostarczanie aktualnych informacji na temat najbardziej efektywnych energetycznie produktów dostępnych na rynku oraz poprzez wspieranie konsumentów w prowadzeniu energooszczędnego i świadomego ekologicznie stylu życia.

 

Dlaczego kampania myEcoNavigator?

Efektywność energetyczna wielu produktów uległa w ostatnich latach znacznej poprawie, jednak ich asortyment stale się powiększa, a tym samym obraz rynku staje się coraz bardziej skomplikowany. Ponadto, dzięki internetowi, konsumenci mają szeroki dostęp do informacji, co znacząco wpływa na podjęcie decyzji o zakupie. Mogą bowiem sprawdzić i porównać produkty w zaciszu domowym, co zastępuje poniekąd usługę doradczą w sklepie. Czasami jednak konsumenci mogą poczuć się przytłoczeni nadmiarem informacji, szerokim wyborem produktów. Nasza kampania myEconavigator miała na celu wypełnienie tej luki poprzez dostarczenie niezależnego wsparcia z wykorzystaniem nowoczesnych środków komunikacji, co przełoży się na podjęcie właściwej i przemyślanej decyzji o zakupie energooszczędnych produktów.

Kampania realizowana była od kwietnia 2013 r. do lutego 2016 r. przez  dwunastu partnerów z dziesięciu krajów europejskich. W Polsce za przebieg działań projektowych odpowiadała Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii. 

 

O naszej kampanii w skrócie

Kampania myEcoNavigator dążyła do:

  • Zwiększenia świadomości konsumentów w zakresie korzyści płynących z użytkowania / zakupu energooszczędnych produktów, a także wzrostu popytu na takie produkty i rozwiązania; 
  • Motywowania konsumentów do oszczędzania energii w życiu codziennym; 
  • Dostarczenia informacji na temat inicjatyw promujących zakup wysokiej jakości produktów energooszczędnych i ekologicznych, a także na temat ekoprojektu, energetycznego znakowania, ustawodawstwa i poziomu zgodności deklaracji.

 

Skąd finansowanie?

Kampania rozpoczęła się w kwietniu 2013 r. i była współfinansowana ze środków unijnego programu Intelligent Energy Europe. 

Wyłączną odpowiedzialność za treści ponoszą o ich autorzy. Nie muszą one odzwierciedlać stanowiska Unii Europejskiej. EACI oraz Komisja Europejska nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji.

 

Aplikacja ecoGator - Twój osobisty doradca

Konsumenci uzyskają cenne wsparcie w postaci łatwej w obsłudze aplikacji ecoGator, która prezentuje najbardziej efektywne produkty dostępne na rynku (tryb pomocy zakupowej) oraz porady nt. ekologicznego stylu życia (tryb codzienny). Równolegle prowadzona była akcja mająca na celu podniesienie świadomości nt. korzyści płynących z użytkowania energooszczędnych urządzeń. Aplikacja dostępna jest dla systemu iOS oraz Android. Więcej informacji o aplikacji w zakładce jej poświęconej. 

 

Skontaktuj się z nami 

Kierownik projektu: Anna Bogusz

ul. Rymera 3/4; 40-048 Katowice, Polska

tel. +48 32 203 51 14

tel. kom. +48 603 554 814

e-mail: a.bogusz@fewe.pl